KAIBIGAN: Pagpapahusay ng Kakayahan ng Relasyun’g Pang-Internasyunal at Interkultural na Pakikipag-uugnayan Upang Mapapangalagaan ang Pagkaka-iba sa Pamantasan  at Pagtaguyod sa Internasyunalisasyun sa Loob ng Paaralan

ALAMIN PA

Latest News

Intercultural Passport

  • Friends Events

  • 5th Partners’ Meeting at the Silesian University of Technology (Gliwice, Poland) Was a Success

  • The Blissful Days of the Erasmus+ FRIENDS Student Boot Camp 2022 Have Reached its Final Page

  • FRIENDS Meet India!

  • Students of 11 higher education institutions from the Kingdom of Bhutan, Cambodia, Malaysia, Thailand and the Philippines are visiting Varna University of Management

  • 4th FRIENDS Partner Meeting in Thailand