KAIBIGAN: Pagpapahusay ng Kakayahan ng Relasyun’g Pang-Internasyunal at Interkultural na Pakikipag-uugnayan Upang Mapapangalagaan ang Pagkaka-iba sa Pamantasan  at Pagtaguyod sa Internasyunalisasyun sa Loob ng Paaralan

ALAMIN PA

Latest News

Intercultural Passport

  • Friends Events

  • Erasmus + FRIENDS: Promoted at Center for International Students and Internationalization (Erasmus+ FRIENDS: Isinulong sa Sentro Para sa Mga Banyaga’ng Mag-Aaral at Internasyunalisasyun)

  • Cambodia and Philippine ‘Friends’ Reunite in CTU, Philippines (Khmer at Pilipino’ng ‘Friends’ Nagsama Muli Sa CTU)

  • IaH Pagpapalakas/ pagpapatibay ng Kakayahan Webinar 1 Unibersidad nf Cebu

  • Kampo at Kurikulum: Isa Iternasyunal-katwiran Ito!

  • IaH Pagpapalakas/ Pagpapatibay ng Kakayahan Webinars