KAIBIGAN: Pagpapahusay ng Kakayahan ng Relasyun’g Pang-Internasyunal at Interkultural na Pakikipag-uugnayan Upang Mapapangalagaan ang Pagkaka-iba sa Pamantasan  at Pagtaguyod sa Internasyunalisasyun sa Loob ng Paaralan

ALAMIN PA

Latest News

Intercultural Passport

  • Friends Events

  • FRIENDS Teahouse Pormal Na Pagtatatag Sa Uc, Pilipinas

  • 7th Leaders’ Congress: Student Leaders’ Crash Landing on COVID19 at UC, Philippines

  • Komisyon Sa Mas Mataas Na Edukasyon (Ched) Rehiyon Vii Katayuan Sa Internasyonalisasyon At Mga Update – Uc, Pilipinas

  • FRIENDS Whazzup Sesyon Sa UC, Pilipinas

  • Summer Orientation “Kumustahan” Kasama Ang FRIENDS Sa UC, Pilipinas