• Events

  • Career Fairs – Mga Lokal na Merkado para sa Pandaigdigang Talento ng mga Pilipino

  • IaH Pambansang Kumperensya sa Pilipinas

  • Mga FRIENDS Caravans sa Pilipinas

  • 5th Partners’ Meeting at the Silesian University of Technology (Gliwice, Poland) Was a Success

  • The Blissful Days of the Erasmus+ FRIENDS Student Boot Camp 2022 Have Reached its Final Page