• Events

  • FRIENDS Teahouse Pormal Na Pagtatatag Sa Uc, Pilipinas

  • 7th Leaders’ Congress: Student Leaders’ Crash Landing on COVID19 at UC, Philippines

  • Komisyon Sa Mas Mataas Na Edukasyon (Ched) Rehiyon Vii Katayuan Sa Internasyonalisasyon At Mga Update – Uc, Pilipinas

  • FRIENDS Whazzup Sesyon Sa UC, Pilipinas

  • Summer Orientation “Kumustahan” Kasama Ang FRIENDS Sa UC, Pilipinas