FRIENDS Teahouse Launching at OfelLia

Ang Unibersidad ng  Cebu ay nagkaroon ng kanilang FRIENDS Teahouse Launching kick-off na aktibidad ngayong Oktubre 14, 2020, na nagtatampok ng OfelLia, ang Oryentasyon at Pakikipagtulungan  para sa Pamumuno  at Internasyonal  na Pagsulong , ito’y  pinangasiwaan ng Bise-Chancellor  Dean Ofelia G. Maña.

Ang layunin ng aktibidad ay upang makabuo ng isang madiskarte at pinag-ugnay na proseso na  nakahanay at isinasama ang  mga patakaran, programa at pagkukusa  ng UC  upang iposisyon ang  unibersidad bilang mas pandaigdigan at konektado sa ibang bansa.

Mahahanap ang karagdagang impormasyon sa website ng UC o sa Pahina ng Facebook ng UC FRIENDS.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *