Summer Orientation “Kumustahan” Kasama Ang FRIENDS Sa UC, Pilipinas

 

Ang  oryentasyon  noong nakaraang Hunyo 19, 2020 ay  isang  pag- offshoot ng GoToMeeting na pinadali at dinaluhan ng mga kasosyo sa HEI Consortium  na ginanap noong 10 Hunyo 2020 nang 10:00 AM (CEST).

Ito ay nakatuon  sa mga mabisang interbensyon para sa isang mas mahusay na mekanismo ng pagkaya  sa pag-aaral sa bagong normal. Ang mga aktibidad ng FRIENDS at ang susunod na mga aktibidades ay tinalakay. Ang mga mag-aaral mula sa iba’t ibang kolehiyo ay inaasahan ang darating pang mga aktibidad ng FRIENDS na nilalayon nitong bumuo ng isang virtual na diwa  ng pamayanan.

Comments are closed.