IaH Pagpapalakas/ Pagpapatibay ng Kakayahan Webinars

 

Ang ERASMUS + FRIENDS (Furthering International Relations Capacities and Intercultural Engagement to Nurture Campus Diversity and to Support Internationalization at Home o Pagpapahusay ng Kakayahan ng Relasyun’g Pang-Internasyonal at Interkultural na Pakikipag-ugnayan Upang Mapapangalagaan ang Pagkaka-iba sa Pamantasan at Pagtaguyod sa Internasyunalisasyon sa Loob ng Paaralan) kasama ang 16 kasaping unibersidad sa Europa at Asya Pasipiko, ay sumali sa apat na webinars noong July 24, July 31, August 7, at August 17, 2019.

Ang Webinar ay isang seminar sa pamamagitan ng internet, isang aktibidad na parte ng proyekto ng ERASMUS + FRIENDS, na pinundohan ng British council para sa pagpapalit ng mga mag-aaral at guro.

Ito ay pinamumunuan ng apat na magkakaibang unibersidad sa Europa: Istanbul Aydin University, Silesian University of Technology, Varna University of Management and, Budapest Metropolitan University.

Ang unang sesyon ay naganap noong ika-24 ng Hulyo taong 2019 ng Istanbul Aydin University.

Ang mga paksang tinalikay sa unang webinar ay:

-Pagkakaiba-iba ng campus- Teorya at Kasanayan

-Paano makisali sa mga internasyonal na mag-aaral sa campus;

-Internasyonal na Programa ng Pagboluntaryo ng mga mag-aaral – Pinakamahusay na Kasayanan sa IAU;

-Paggamit ng Internasyonal na Pakikipag-tulungan para sa Pagkakaiba-iba ng mga Kawani ng Edukasyon- Pinakamahusay na Kasayanan sa IAU.

Ito ay dinaluhan ng mga opisyales ng CTU:

Vice-President for Academic Affairs, Dr. Victor Villaganas;

Vice-President for Production, Extension and Business Affairs, Dr. Edgar U. Tibay;

Director for Internationalization and ASEAN Integration (IAI), Dr. Doris O. Gascon;

OIC-Dean for Student Affairs Office, Mr. Irvin A. Narsico;

Campus Directors;

Deans for Instruction;

IAI Chairpersons; at

Supreme Student Government (SSG) Officers.

Samantala ang ikalawang webinar ay naganap noong ika-31 ng Hulyo taong 2019, pinanguluhan ng Silesian University of Technology ng Poland.

Ang mga paksang ipinakita ay:

-Pandaigdigang Kasanayan para sa mga pandaigdigan na mamamayan

-Pandaigdigan na Kakayahan-kaalaman, kasanayan, saloobin at pagpapahalaga

-Edukasyon sa Pandaigdigang konteksto – Paano samahan ng interkultural na kakayahan sa loob ng silid-paaralan

-Pandaigdigang Kakayahan

Ang ikalawang session ay sinalihan nina:

Director for Internationalization and ASEAN Integration (IAI), Dr. Doris O. Gascon;

IAI Chairpersons; at

Supreme Student Government (SSG) officers.

Sumunod naman ang ikatatlong sesyon noong ika-7 ng Agosto taong 2019, ng Bulgaria’s Varna University of Management.

Ang mga paksang tinalakay sa nasabing webinar ay:

-Virtual mobility: termino at kahulugan

-Pangunahing serbisyo para sa mga mag-aaral at sa Pinakamataas na Institusyon ng Edukasyon

-Mga hamon at limitasyon

-Learning outcomes in virtual mobility: kahulugan, pagtatasa, pagkilala

-ERASMUS + Virtual Exchange

Ito ay dinaluhan ng mga:

IAI Chairpersons at Supreme Student Government (SSG) Officers.

Ang huling sesyon ng webinar ay naganap noong ika-14 ng Agosto noong 2019 na pinangulohan ng Budapest Metropolitan University ng Hungary.

Ang mga paksang ipinakita sa nasabing webinar ay:

-Pormal vs. Impormal na kurikula

-Kahulugan, Layunin, Pamamaraan, Inaasahang Kalabasan

-Antas ng Internasyonal na Kurikula

-Paano Ipapakilala and isang Internasyonal na Kurikulum?

Ang huling sesyon ay dinaluhan ng mga:

IAI Chairpersons at Supreme Student Government (SSG) Officers.

 

Comments are closed.