FRIENDS Whazzup Sesyon Sa UC, Pilipinas

 

Noong ika-19 ng Hulyo 2020, ang Unibersidad  Cebu ay nag-organisa ng FRIENDS Whazzup sesyon. Nilalayon ng sesyon  na ito na ibahagi ang mga kaalaman ng mga nagtatapos ng IACD MOOC. Ang Digital Storytelling na ginawa ng mga nagtapos  ay ipinakita rin sa sesyon  noong nakaraang Hulyo 19, 2020.

Ang dumalo ay  mga pangulo na mag-aaral at tagapayo ng mag-aaral sa kinikilalang mga organisasyon ng mag-aaral sa Unibersidad ng Cebu,  Sila ay  nagpahayag ng kanilang interes at kagalakan ng FRIENDS Teahouse.

Comments are closed.