FRIENDS Meet India!

 

Sa ikalawang linggo ng FRIENDS Student Boot Camp sa Bulgaria, ang Varna University of Management ay naghost ng “FRIENDS meet India!”. Ang mga mag-aaral mula sa Cambodia, Pilipinas, Bhutan, Malaysia at Thailand ay nag-organisa, kasama ang isang grupo ng mga bisitang estudyante mula sa India, ng isang gabi upang ipagdiwang ang kultura ng iba’t ibang bansa sa Asya kasama ang host sa lugar ng VUM. Ang mga magagandang alaala at ang pagkakaibigang ginawa ay mananatili sa puso ng mga mag-aaral magpakailanman.

 

Comments are closed.