Kampo at Kurikulum: Isa Iternasyunal-katwiran Ito!

 

Ang Massive Open Online Course (MOOC) ang pinakabagong hakbang ng proyekto FRIENDS (Furthering International Relations Capacities and Intercultural Engagement to Nurture Campus Diversity and to Support Internationalisation at Home) KAIBIGAN: Pagpapahusay ng Kakayahan ng Relasyun’g Pang-Internasyunal at Interkultural na Pakikipag-uugnayan Upang Mapapangalagaan ang Pagkaka-iba sa Pamantasan  at Pagtaguyod sa Internasyunalisasyun sa Loob ng Paaralan” sa gitna ng matinding pangangailangan sa kalusugan sa mundo.

Ang online na kursong ito ay nagsimula noong Abril 6, 2020 at magtatapos ngayon’g Mayo 14, 2020.

Ang MOOC ay naglalayo’ng magkaroon ng Intercultural Awareness and Cultural Diversity (IACD) o Interkutural na Kamalaya at Dibersidad sa Kultura sa mga mag-aaral at mga guro.

Mayroong  190 na mag-aaral at guro sa CTU ang naka pagrehistro at nakilahok sa IACD na MOOC.

Ayon kay Ms. Sheila Mae Linabog (isang estudyante sa BS Development Communication), “Ang MOOC ay nagpapahusay at nagpapabuti ng kultural na karunungan at nagpapalinang ng kakayahan na interkultural na pakikipag-usap, lalo-ng lalo na sa panahon ng pandemya na ang pagkatuto ay puwede na’ng gawin sa bahay.”

“Ang MOOC ay tumutulong na mapa intindi ang kultura sa mabuting paraan, malayo sa tradisyunal na pamamaraan ng pagtuturo. Ang MOOC ay isang madali-ang alternatibong plataporma ng pagkatuto sa panahon ng krisis sa limited na impormasyon at nag suporta ng biswal na pamamaraan ng pagkatuto para sa mabisang pag-aaral, ibinahagi ng isa pa’ng BS Development Communication na mag-aaral.

“Ang plataporma’ng ito ay isang paraan ng pag suspindi sa gawain sa silid-aralan dahil sa sitwasyun ngayon sanhi ng COVID-19 na pandemya”,  sabi ni Ms. Maria Teresa Gargar.

At ang tatlong estudyante na makakatapos ng Massive Open Online Course sa Intercultural Awareness and Cultural Diversity ay unang hakbang upang makaranas ng Bulgaria para sa dalawang buwan’g boot camp.

       

Comments are closed.